Organizator konferencji

Organizator merytoryczny

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Organizator logistyczny

„CARTIS GROUP" Sp. o.o.
90-553 Łódź, ul. Kopernika 72 lok. 173,
KRS 0000266703, NIP: 7262549475

Kontakt z organizatorem:

Marta Gała
tel.: 601 985 557, marta.gala@cartis.pl